Home » HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG » Thi công đổ Bê tông tươi Hồng Hà Bình Dương

Thi công đổ Bê tông tươi Hồng Hà Bình Dương

BÊ TÔNG HỒNG HÀ BÌNH DƯƠNG
BÊ TÔNG HỒNG HÀ BÌNH DƯƠNG

Hình ảnh ghi lại hoạt động đổ Bê tông Hồng Hà Bình Dương tại KCN Việt Hương, Thi công nền nhà xưởng 2000 m2. Đổ bê tông tươi MAC 250 – Độ sụt 10.