0931 33 79 44

Home » CỐNG LY TÂM (page 2)

CỐNG LY TÂM

  • Bê tông tươi

    Chuyên cung cấp bê tông tươi thương phẩm các loại

  • Bơm bê tông tươi

    Cung cấp bơm bê tông tươi các loại

  • Xi măng

    Cung cấp xi măng cho tất cả các công trình trên cả nước

Cống bê tông ly tâm Hùng Vương – 0988 664641

THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU CỦA NGÀNH BÊ TÔNG ĐÚC SẴN Cống bê tông ly tâm Hùng Vương Được thành lập từ năm 1992 với các ngành nghề kinh doanh chính: sản xuất, cung ứng, thi công lắp đặt các loại sản phẩm ống cống bê tông đúc sẵn (BTĐS), cấu kiện BTĐS, bê tông nhựa nóng, cơ khí chế tạo …

Read More »