Home » HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG » Đổ bê tông Nam Visai tại Bến xe Miền Đông – Bình Thạnh – Tp HCM

Đổ bê tông Nam Visai tại Bến xe Miền Đông – Bình Thạnh – Tp HCM

Đổ bê tông Nam Visai tại Bến xe Miền Đông – Bình Thạnh – Tp HCM
Đổ bê tông Nam Visai tại Bến xe Miền Đông – Bình Thạnh – Tp HCM

Hình ảnh thi công bể xử lý nước thải trong khuân viên Bến Xe Miền Đông. Sử dụng bơm cần 32m và Bê tông tươi MAC 300-B6