Home » BÊ TÔNG TƯƠI » Hệ thống trạm trộn Bê tông tươi Lê phan – 090.6688.722

Hệ thống trạm trộn Bê tông tươi Lê phan – 090.6688.722

1. Mạng lưới và trạm trộn bê tông tươi Lê phan:
Với hệ thống 9 nhà máy – 17 trạm Bê tông tươi cùng mạng lưới phân phối tập trung tại vùng trọng điểm kinh tế phía Nam Việt Nam, Lê Phan đã trở thành nhà cung cấp chuyên nghiệp và ổn định nhất trên thị trường. Với hệ thống cung ứng qui mô được xây dựng và phát triển lâu năm và ưu việt đó, Công ty có khả năng cung cấp đến khách hàng dịch vụ phân phối nhanh chóng và hiệu quả nhất với năng lực cung cấp hơn 1.000.000 m3 Bê Tông Xi Măng mỗi năm.

mang luoi cung cap 29.08.15

Nhà máy Bê tông tươi – Bê tông thương phẩm Lê Phan – Hoá An (1995)
Trạm 1: Công nghệ ướt HTEN – CS: 120m3/h
Trạm 2: Công nghệ ướt ORU – CS: 77m3/h
Nhà máy Bê tông tươi – Bê tông thương phẩm Lê Phan – Tham Lương (1996)
Trạm 1: Công nghệ ướt EUROTEC – CS: 120m3/h
Trạm 2: Công nghệ ướt ORU – CS: 100m3/h
Nhà máy Bê tông tươi – Bê tông thương phẩm Lê Phan – Nhơn Trạch (2003)
Trạm 1: Công nghệ ướt HTEN – CS: 120m3/h
Trạm 2: Công nghệ ướt ORU – CS: 80m3/h
Nhà máy Bê tông tươi – Bê tông thương phẩm Lê Phan – Củ Chi (2003)
Trạm 1: Công nghệ ướt ORU – CS: 80m3/h
Trạm 2: Công nghệ ướt ORU – CS: 120m3/h
Nhà máy Lê Phan – Nam Sài Gòn (4/2007)
Trạm 1: Công nghệ ướt EAGLE – CS: 120m3/h
Trạm 2: Công nghệ ướt EUROTEC – CS: 120m3/h
Nhà máy Bê tông tươi – Bê tông thương phẩm Lê Phan – Quận 9 (8/2007)
Trạm 1: Công nghệ ướt EUROTEC – CS: 120m3/h
Trạm 2: Công nghệ ướt EUROTEC – CS: 120m3/h
Nhà máy Bê tông tươi – Bê tông thương phẩm Lê Phan – Sóng Thần (09/2007)
Trạm 1: Công nghệ ướt EUROTEC – CS: 120m3/h
Trạm 2: Công nghệ ướt EUROTEC – CS: 120m3/h
Nhà máy Bê tông tươi – Bê tông thương phẩm Lê Phan – Phú Mỹ (11/2007)
Trạm 1: Công nghệ ướt EUROTEC – CS: 120m3/h
Nhà máy Bê tông tươi – Bê tông thương phẩm Lê Phan – Thủ Thiêm (04/2015)
Trạm 1: Công nghệ ướt EUROTEC – CS: 120m3/h
Trạm 2: Công nghệ ướt HTEN – CS: 120m3/h