Home » HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG » HÌNH ẢNH ĐỔ BÊ TÔNG TƯƠI HOLCIM – TẠI KHU DÂN CƯ THẢO ĐIỀN QUẬN 2

HÌNH ẢNH ĐỔ BÊ TÔNG TƯƠI HOLCIM – TẠI KHU DÂN CƯ THẢO ĐIỀN QUẬN 2

HÌNH ẢNH ĐỔ BÊ TÔNG TƯƠI HOLCIM – TẠI KHU DÂN CƯ THẢO ĐIỀN QUẬN 2
HÌNH ẢNH ĐỔ BÊ TÔNG TƯƠI HOLCIM – TẠI KHU DÂN CƯ THẢO ĐIỀN QUẬN 2
Thi công biệt thự tại KDN Khang Điền Quận 2. Sửa dụng Bê tông thương phẩm Holcim MAC 300 – R28 – Độ sụt 10
Kết hợp bơm cần 34m, có thể vươn đến tận điểm cuối tại công trình.
Bê tông tươi Holcim. Liên hệ 097 5656 777