090 66 88 722

Home » BƠM BÊ TÔNG TƯƠI » BƠM NGANG BÊ TÔNG TƯƠI

BƠM NGANG BÊ TÔNG TƯƠI

Bơm ngang

MÁY BƠM NGANG BÊ TÔNG TƯƠI Máy bơm ngang là một thiết bị quan trọng trong viêc cung cấp bê tông vào công trường. Bơm ngang có 2 loại: Bơm Tĩnh và Bơm Tự Hành. Công suất bơm từ 40-150m3/h. Bơm Tự Hành: Là loại bơm ngang bê tông có thiết bị đẩy bê tông được gắn liền xe kéo. …

Read More »